Alle skal med

Alle skal med

Ingen barn skal føle seg utenfor fellesskapet på grunn av dårlig familieøkonomi. Det sørger lavterskeltilbudet Inkluderingsfondet for.

Av Geir Dahle

Hvordan kjennes det å se at nabogutten må være hjemme, mens resten av fotballaget setter seg på bussen klare for sommerens fotballcup?

Neppe særlig godt, får vi håpe.

13012841_1182302988455133_3338899543667704580_n.jpg

Stadig flere sliter

Hver tiende barnefamilie sliter med å få endene til å møtes, og pengene strekker rett og slett ikke til når det deltakelse på en av sommerens mange fotballturneringer kommer deisende inn som en bombe i en trang familieøkonomi.

Bjørn Brunborg, inkluderingsfondets initiativtaker.

Bjørn Brunborg, inkluderingsfondets initiativtaker.

- Det er selvsagt vondt - forferdelig vondt for både barn og foreldre å oppleve at man må bli hjemme, mens resten av laget drar på cupen som alle har sett frem til - sommerens store happening, som skaper minner for livet. Jeg tror ikke en eneste trener eller lagleder har det særlig godt når barn opplever utenforskap av denne type, sier Bjørn Brunborg.

Som fotballtrener i Nordhordland Ballklubb (NBK) gjennom tre tiår har han gjentatte ganger kjent på fortvilelsen over at noen faller utenfor fellesskapet på grunn av en skral familieøkonomi.

Tok skjeen i egne hender

- Man forsøker jo på ulike måter å ordne det gjennom klubben, men dette blir veldig tilfeldig. Man er jo er prisgitt både driftige og løsningsorientere trenere, men også beholdningen i klubbkassa, forteller nordhordlendingen.

For tre år siden tok Brunborg, som er psykolog, initiativ til å etablere et fond, som nettopp har til hensikt å hindre at noen blir ekskludert fra det gode selskap. Navnet ble Inkluderingsfondet.

På NBKs årsmøte i 2016 ble vedtekter banket gjennom og et eget styre satt ned. Nå to år senere kan Brunborg, som er styreleder i fondet, konstatere at ordningen er blitt en suksess.

Enkelt, tilgjengelig og konfidensielt er tre viktige stikkord for Inkluderingsfondet

Enkelt, tilgjengelig og konfidensielt er tre viktige stikkord for Inkluderingsfondet

Lett å ta kontakt

- Dette er et lavterskeltilbud som skal være med å sikre at alle er og føler seg inkludert i fellesskapet, helt uavhengig av om mor eller far tjener godt eller ikke, understreker Brunborg.

Inkluderingsfondet skal blant annet hjelpe barn å delta i fellesopplevelser som skaper gode barndomsminner.

Inkluderingsfondet skal blant annet hjelpe barn å delta i fellesopplevelser som skaper gode barndomsminner.

Han forteller at noe av poenget er at det skal være lett å ta kontakt, både for trenere, foreldre, naboer og andre som opplever at noen blir stående utenfor på grunn av økonomiske årsaker. Derfor har fondet en egen nettside der man enkelt finne ut hva Inkluderingsfondet kan hjelpe til med. Enkelt er det også å gjøre en henvendelse til fondet - her er det aldri snakk om søknader med tunge dokumentasjonskrav.

- Enkelt, tilgjengelig og konfidensielt er tre viktige stikkord for Inkluderingsfondet. Dette er jo et vanskelig og litt tabubelagt tema, derfor er det viktig at det ikke ligger hindringer i veien for å ta kontakt, og at den som gjør en henvendelse skal føle seg trygg på at dette blir behandlet konfidensielt.

Dette er et lavterskeltilbud som skal være med å sikre at alle er og føler seg inkludert i fellesskapet, helt uavhengig av om mor eller far tjener godt eller ikke
— Bjørn Brunborg, initiativtaker for Inkluderingsfondet.
inkluderingsfondet-kontaktpersoner.jpg

Deler gjerne konseptet med andre

13873150_1306753242683297_3302074853497392211_n.jpg

Inkluderingsfondet, som finansieres av sponsormidler og ulike støtteordninger som idrettslaget søker midler hos, er det første av sitt slag i landets idrettsklubber. Flere klubber og foreninger har imidlertid kopiert konseptet og med hell adoptert det i egen forening.

- Vi deler gjerne dette opplegget med hvem det skulle være. Hvis det bidrar til at noen i håndballaget kan få en ny treningsdrakt, eller en i skytterlaget også kan delta med på et stevne, eller man er inkludert når danseklubben kaller inn til et sosialt arrangement på den lokale pizzarestauranten, så har vi jo bidratt til at alle er med, sier en den erfarne treneren entusiastisk.

Lag ditt eget inkluderingsfond

NBK går nå ut og lanserer en egen pakkeløsning, der idrettslag og klubber over hele landet kan adoptere konseptet og etablere sitt eget inkluderingsfond tilpasset egne verdier og rutiner.

- Vi ønsker å nå ut til fleste mulig med denne problematikken, og Inkluderingsfondet er et effektivt og godt virkemiddel for å barn skal kunne delta på lik linje med sine kompiser, uavhengig av den enkeltes familieøkonomien, sier mannen bak fondet, Bjørn Brunborg.Inkluderingsfondet

Inkluderingsfondet har som formål å gi barn og ungdom som er medlemmer av klubben mulighet til å delta på aktiviteter sammen med laget sitt som en ellers ikke ville kunne delta på grunnet private økonomiske forhold.

Inkluderingsfondet skal:

  • Hjelpe til inkludering i fellesskapet

  • Hjelpe barn å delta i felles opplevelser som skaper gode barndomsminner.

  • Hjelpe barn å være med venner på viktige felles barndomsopplevelser.

  • Bidra til god psykisk helse.

Fondet kan benyttes til mange ulike formål, deriblant deltakelse på cuper, sosiale tilstelninger og til felles uniformering i form av f.eks. treningsdresser o.l.

Webside: www.inkluderingsfondet.no

Nytt IT-selskap på Dampen

Nytt IT-selskap på Dampen

Blytung lidenskap

Blytung lidenskap