Godt innhold gull verdt

Godt innhold gull verdt

- Gode historier paret med smart annonsering er en slagkraftig kombinasjon som kan gi veldig god effekt, sier multimediautvikler Eivind Antoniazzi. Målrettet relevante budskap i sosiale medier resulterer i både økt troverdighet og salg.

Eivind Antoniazzi, Argonville Media

Eivind Antoniazzi, Argonville Media

Antoniazzi viser til flere eksempler på at innholdsmarkedsføring (content marketing) har banet vei for mange selskap som har slitt med å bli synlig på digitale plattformer.

- Innholdsmarkedsføring er en effektiv kommunikasjonsform som evner å skape oppmerksomhet rundt din bedrift uten å klamre seg til et insisterende løp-og-kjøp-budskap, sier multimediautvikleren, og er rask med å presisere at fenomenet på langt nær er det eneste saliggjørende i kampen om å tiltrekke seg oppmerksomhet.

Den gode effekten

- Kommunikasjon handler jo om å trykke på de rette knappene hos mottakeren. Godt innhold er godt likt av brukere av sosiale medier, men selv om det opplagt fungerer som et enkelt tiltak, er det først når man bevisst tar bruk innhold som en del av flere ulike virkemidler at man ser den gode effekten.

Den driftige knarvikingen, som siden 2008 har drevet det digitale mediebyrået Argonville Media med stor suksess, har blant annet levert flere smarte og effektive nettløsninger de siste årene. Flere av selskapets kunder har dessuten kunnet nyte godt av Argonvilles kompetanse innen digital markedsføring. Men dette er et område som ikke alle omfavner automatisk.

Mer troverdig for pengene

Folk tar beslutninger i ledig tid (micro moments). 

Folk tar beslutninger i ledig tid (micro moments). 

- Noen er naturlig nok en smule skeptisk i sitt første møte med digital markedsføring. Det er en ny verden for mange, og mange har lett for å bli værende i det sporet og i den kanalen man er vant til. Imidlertid opplever vi ofte en helomvending hos skeptikerne etter at vi eksempelvis har kjørt en digital kampanje i noen uker, og kan vise til helt konkrete lesertall, der kostnad pr mottaker ofte er helt uvirkelig lav sammenlignet med papir-verdenen, framholder Antoniazzi.

Men igjen påpeker han at selv om effekten kan virke overveldende, er det viktig at man ikke ser seg blind og mister fokuset. For det er fortsatt slik at man kommer lengst med å bruke sine ulike stemmer, på de riktige stedene - altså i forskjellige fora og medium, understreker Antoniazzi.

Hans erfaring er at tradisjonell reklame på langt nær ikke har samme effekt som sponset innhold med sunbstans på sosiale medier.

Lang levetid

En god historie likes og deles på sosiale medier og har ofte svært lang levetid. 

En god historie likes og deles på sosiale medier og har ofte svært lang levetid. 

- Mens utilslørt reklame prioriteres bort av brukerne på sosiale medier, skaper innhold med en klar nytteverdi ofte engasjement og entusiasme hos brukeren. Dessuten har relevant og meningfylt innhold lang levetid. En god og treffende historie publisert på en riktig plattform er med på å skape tillit og troverdig, som igjen bygger opp om merkevaren din, forteller multimedia-utvikleren, og tilføyer:

- Selve uttrykkformen i en content-artikkel appellerer jo både til intellekt og følelsene, tonen er mindre retorisk enn reklamespråket, og det legges vekt på å forklare og opplyse, snarere enn å bare overbevise om produkts fortreffelige evner. Nyttige råd eller tips er dessuten noe forbrukerne ofte setter pris på.

Fleksibelt og egnet til gjenbruk

Ikke sjelden opplever Antoniazzi at artikler med riktig tema og vinkling ofte lever sitt eget liv etter en kampanjeperiode. Et annet kjennetegn ved engasjerende tekster er at de har et fleksibelt bruksområde.

- Målet er selvfølgelig at denne markedsaktiviteten til syvende og sist skal ende i en salgssituasjon, men det skjer på en ytterst subtil og diskret måte, medgir han.

Argonvilles daglig leder er heller ikke sen om å trekke fram både gode rutiner og ditto analyseverktøy som essensielt, for å måle effekt av markedstiltakene man gjør på den digitale fronten.

- Content marketing er ingen eksakt vitenskap, men derimot en aktivitet som krever justeringer underveis i annonseringen. For selv om man ofte kan ha en viss formening om hva som duger, blir en stadig overrasket over tallenes tale. Derfor bruker vi mange ulike varianter som testes ut innledningsvis for å få en indikasjon om hva som gir optimal effekt, forteller Antoniazzi.

Google favoriserer godt innhold

Et godt budskap kombinert med smart markedsføring gir god effekt.

Et godt budskap kombinert med smart markedsføring gir god effekt.

Stadig flere og viktige aktør på nett har den siste tiden kastet sine øyne på innhold. Deriblant også Google.

- Vi ser at søkemotoroptimalisering, som tidligere var veldig opphengt i metadata, struktur og termer, nå lar godt innhold veie tungt når søkeindeksen skal rangeres, sier multimediautvikleren, som har stor tro på et balansert forhold mellom innhold og annonsering.

Han mener det er så enkelt som at uten godt og relevant innhold, har annonsering lite for seg. Og uten annonsering når ikke det gode budskap ut.

- Mitt råd er at du i starten legger like mye tid og penger i å utvikle interessant innhold, som man bruker på annonsering. Ser man at innholdet gir ønsket effekt, kan man jo bare booste kampanjen med ytterligere annonsering, sier Eivind Antoniazzi, som nylig styrket Argonvilles kompetanse på innholdsutvikling gjennom et samarbeid med en erfaren aktør på området.

Historien om bedriften som tok et stort skritt i den digitale hverdag.

Historien om bedriften som tok et stort skritt i den digitale hverdag.

Liten pakke kan forhindre total katastrofe

Liten pakke kan forhindre total katastrofe