Løfter fiskevelferd og vekst med luft og vannstrømmer

Løfter fiskevelferd og vekst med luft og vannstrømmer

av Geir Dahle - for Godtbudskap.no
Artikkelbilde, til
 venstre: NWP`s Tor Steinar Olsen og Sigve Gjerstad i Framo


NWP Havbruk sin siste satsing innen havbruk er en stålring som ved hjelp av luft skal sørge for bedre vannkvalitet og vekstmiljø i oppdrettsanleggene.

Vannkvalitet kan gi dårlig appetitt

God stemning under produksjon av luseskjørt hos NWP.

God stemning under produksjon av luseskjørt hos NWP.

De to siste årene har vestlandsbedriften opplevd en eksplosjon i etterspørselen av selskapets luseskjørt, som er blitt et effektivt hjelpemiddel i kampen mot lakselusa.

På sensommeren sliter imidlertid mange anlegg med store naturlige variasjoner i vannkvaliteten, grunnet høyere temperatur og mindre sirkulasjon i vannet enn ellers i året. Dette gir ofte vann med lavt oksygennivå, noe som påvirker laksens trivsel negativt og reduserer appetitten til fisken direkte. 

Flytter opp bedre vann med luft

Midt-Norsk Ringen, som Midt-Norsk Havbruk i Rørvik har utviklet, blir nå et viktig supplement til luseskjørtene. NWP Havbruk blir nå eneste luseskjørt leverandøren som gir kundene en komplett løsning med kombinasjonen av skjørt og ring.

Over : En skisse som viser Midt Norsk Ringen med tilkoblet luft som flytter bedre vannkvalitet fra dypere lag opp i merden

Over : En skisse som viser Midt Norsk Ringen med tilkoblet luft som flytter bedre vannkvalitet fra dypere lag opp i merden

- Stålringen senkes til et lavt nivå i merden, der vannkvaliteten er god og stabil. En kompressor tilfører ringen luft, og ut av dyser i ringen strømmer bobler.  Dette lager en vannstrøm der vannkvaliteten nedenfra føres opp i de øvre vannlaget der fisken holder seg. Rett og slett et luftløft for fiskehelsen, konkluderer Olsen - Salg- og markedssjef i NWP. Men presiserer - det er lett å misforstå og tro at laksen får luft fra ringen. Luftboblene sin misjon er bare å skape gode strømmer av friskt vann som laksen nyter godt av.

Gode strømmer av friskt vann til laksen med  Midt-Norsk Ringen  fra Norwegian Weather Protection.

Gode strømmer av friskt vann til laksen med Midt-Norsk Ringen fra Norwegian Weather Protection.

Gir umiddelbar effekt

Han forteller også om en oppsiktsvekkende effekt av luft-prosessen. Vannstrømmen får nemlig laksen til å endre oppførsel umiddelbart.

- Videoopptak avslører at fisken - som har vært stillestående i dårlig vannkvalitet, kjapt gjenopptar aktiviteten når vannstrømmen nedenfra settes i gang. Den viser tydelige tegn på trivsel igjen, og appetitten kommer tilbake, noe som gjør at det igjen etableres gode vekstforhold i anlegget.


Se hvordan laksen trives og endrer oppførsel med Midt-Norsk Ringen.

Video tatt med undervannskamera viser en umiddelbar endring fra stillestående til aktiv laks - som trives med økt appetitt i bedre vannkvalitet. Video: Midt-Norsk Havbruk

Stor gevinst – både for miljø og driftsøkonomi

Resultatet av at vannkvaliteten blir mer stabil hele året gjør at bruken av luseskjørt kan forlenges og mange har nå en strategi at skjørtene skal stå på hele året for å gi best mulig beskyttelse mot lakselusa. Det gir mindre lus og store innsparinger på kostbare avlusninger.

I tillegg bidrar ring og bedre vannkvalitet til en bedre fiskevelferd og økt appetitt slik at en får økt vekst på fisken.

Framo - solid teknisk partner som sikrer leveransekapasitet

Tor Steinar Olsen - Salgs og Markedssjef i NWP Havbruk sammen med Sigve Gjerstad, teknisk direktør hos Framo, gleder seg over at Midt-Norsk Ringen kan bidra til økt vekst i bransjen. Foto: Geir Dahle

Tor Steinar Olsen - Salgs og Markedssjef i NWP Havbruk sammen med Sigve Gjerstad, teknisk direktør hos Framo, gleder seg over at Midt-Norsk Ringen kan bidra til økt vekst i bransjen. Foto: Geir Dahle

NWP har alliert seg med industribedriften Framo i nabokommunen Meland, som er kjent som kvalitetsleverandør av tekniske løsninger til en rekke næringer, deriblant havbruk og oppdrett.

- Framos tekniske kompetanse er gull verdt i denne sammenhengen. De har stor kapasitet og leveringsdyktighet, og de er i tillegg lokalisert i vårt nærmiljø, sier Tor Steinar Olsen. I tillegg er det mange norske bedrifter inne havbruk som har avdelinger internasjonalt og med Framo får vi en komplett internasjonal partner med på kjøpet.

Nylig leverte NWP og Framo sine første pakker med Midt-Norsk Ringen til Lerøy Stamfisk.

Over: Fra produksjonen av Midt-Norsk Ringen hos Framo Flatøy. Foto: Geir Dahle

Over: Fra produksjonen av Midt-Norsk Ringen hos Framo Flatøy. Foto: Geir Dahle


Fakta om Norwegian Weather Protection

Norwegian Weather Protection AS har over 30 års erfaring med leveranser til havbruk, og har i dag det mest moderne og det mest effektive produksjonsapparatet som finnes i Skandinavia. Bare i 2016 laget de over 110 forballbaner med skreddersøm av duk til luseskjørt og leverte totalt ca. 900 skjørt til kunder i hele Norge. 

Produktiv partner i plast

Produktiv partner i plast

Historien om bedriften som tok et stort skritt i den digitale hverdag.

Historien om bedriften som tok et stort skritt i den digitale hverdag.