Settefisk- og postsmoltproduksjon: Effektiv, energigjerrig slamhåndtering med et helt spesielt filter.

Settefisk- og postsmoltproduksjon: Effektiv, energigjerrig slamhåndtering med et helt spesielt filter.

av Geir Dahle - for Godtbudskap.no


Ved hjelp av bærekraftig torvmose med ekstreme renseegenskaper har selskapet Blue Ocean Technology utviklet en miljøvennlig og kostnadseffektiv løsning for håndtering av bunnslam fra landbaserte oppdrettsanlegg.

- Vårt rensesystem (se video lenger ned i artikkelen) baserer seg et velkjente prinsipp innen olje og gass, der man er godt kjent med produktets egenskaper til å absorbere både organiske produkter og tungmetaller. Systemet er betydelig mindre energikrevende enn de mange termiske løsningene. Dessuten er det enkelt og sikkert å drifte, og i tillegg er kostnaden både på investerings- og driftssiden lav, sier Jan Henning Legreid, daglig leder i det bergensbaserte selskapet Blue Ocean Technology. Legreid har lang erfaring fra avfallshåndtering innen olje- og gass og har således unik kompetanse på området.


 
faksimile-ilaks.png

[kilde: ilaks.no]
 

Marine Harvest går for Blue Ocean Technology

"Ved Marine Harvest sitt settefiskanlegg på Kvingo i Masfjorden er Blue Ocean Technology sitt nye anlegg for handtering av slam testa ut.

– Dette har vore eit spanande utviklingsprosjekt som viser gode resultat, seier teknisk ansvarleg, Kjetil Fjellby.

Samanlikna med andre slike anlegg, vert det i fylgje Fjellby, brukt svært lite energi for å drifte reinseanlegget til Blue Ocean. Det treng også mykje mindre plass enn dei hadde planlagt for."


Effektiv løsning på grønne krav

Renseanlegg i full drift. Fra venstre; styreleder Hans Runshaug og daglig leder Jan Legreid.

Renseanlegg i full drift. Fra venstre; styreleder Hans Runshaug og daglig leder Jan Legreid.

Blue Ocean leverer teknologi som  gir oppdrettsbransjen smarte og lønnsomme løsninger som blant annet kan imøtekomme stadig skjerpede miljøkrav fra myndighetene.

- Vi tenkte: Hvorfor må man gjøre ting dyrt og vanskelig, når det er mulig å finne enkle og rimelige løsninger som kan gi god gevinst for så vel miljøet som bunnlinjen, forteller Legreid.

De siste to årene har selskapet testet og videreutviklet systemet som renser slamvann fra settefisk-anlegg. Legreid har sammen med styreleder Hans Runshaug lagt mye tid, og krefter i å oppnå et så lavt energiforbruk som mulig. I tillegg ville de utforske mulighetene for gjenbruk av filtermassen, som fram til nå utelukkende er blitt sett på som forurenset avfall for destruksjon.

Mose åpner mange muligheter

Løsningen ble å bruke en spesialbehandlet torvmose som filterinnsats.

- Denne mosen har eksepsjonelt gode egenskaper når det gjelder å absorbere og trekke til seg både miljøgasser, mikroorganismer og tungmetaller. Faktisk fanges 90-99 prosent av de forurensende stoffene opp i filtermassen, opplyser Legreid, som er daglig leder i selskapet.

Han forteller at Blue Ocean Technology har sikret seg enerett på leveranser world wide av dette naturlige superfiltrerings materialet. Torven er miljøsertifisert og bærekraftig produsert.

Svært høy absorberingsevne

- I tillegg til den høye absorberingsevnen, har torvmosen en hyggelig bi-effekt i at den holder godt på gasser og lukt, noe som gjør den egnet for mellomlagring og gjenbruk, sier Legreid.

- Mosen inneholder naturlig en god del fosfor som nå er blitt mangelvare, og som gjør at filtermassen kan benyttes til kompostering og jordforbedring, skyter styreleder Runshaug inn.

Gir store energibesparelser

I motsetning til et termisk anlegg som typisk brenner av 50 – 150 kilowatt for å gi 90 - 95 prosent tørrstoff, bruker system til Blue Ocean Technology i snitt beskjedne syv kilowatt for å oppnå 30 -40 prosent tørrstoff.
- Når energibruken er 10-30 ganger lavere, sier det seg selv at dette gir store årlige besparelser på driftssiden, sier Runshaug, som også peker på at rensesystemet også gir miljømessige fordeler kontra et termisk basert renseanlegg.

For mens de termiske anleggene kun tilvirker et produkt som utelukkende er ment å brennes, kan den organiske massen som blir igjen etter renseprosessen i Blue Oceans anlegg brukes på flere måter.

10-30 ganger lavere energibruk enn et konvensjonelt termisk anlegg

Med stor reduksjon i energibruk kan det være mye å spare for oppdretterne.

Mulighet for økt produksjon

Høyere rensegrad kan gi mulighet for en høyere årlig biomasse.

God vannrensing kan gi oppdretter en mulighet til å øke biomassen I anlegget uten å overskride utslippsgrensene I konsesjonen. Når man også ser dette i forhold til de sterkt reduserte energikostnadene med denne løsningen, er det nok mange som vil finne frem kalkulatoren, supplerer Runshaug.

Mange muligheter i etterbruk

Med renseanlegget fra Blue Ocean Technology kan dagens landbaserte oppdrett øke biomassen i anlegget uten å overskride utslippsrensene i konsesjonen.  Illustrasjon: Blue Ocean Technology/ Nagelld.no

Med renseanlegget fra Blue Ocean Technology kan dagens landbaserte oppdrett øke biomassen i anlegget uten å overskride utslippsrensene i konsesjonen. 
Illustrasjon: Blue Ocean Technology/ Nagelld.no

- I dag er den minst kompliserte og i mange tilfeller også rimeligste løsning å levere slammet direkte til kompostanlegg eller jordforbedringsstasjoner.

Når flere oppdrettere enes om en og samme teknologi, kan de gå sammen for å senke kostnadene rundt håndtering av filtermassen. Legreid mener det da kan være aktuelt å benytte massen til biogassproduksjon.

- Her skal det jo helst ikke være  mer enn 30 prosent tørrstoff, så da kommer vår masse til sin rett. Man kan derfor saktens spørre seg hvorfor man bruker så mye energi på å tørke slammet mest mulig?


faksimile-kyst-gronn-teknologi-gir-verdifullt-slam.jpg

[kilde: kyst.no]
 

Grønn teknologi gir verdifullt slam.

"Blue Ocean Technology melder de inngår langsiktig avtale med det internasjonale selskapet Sorbwater Technology.

-Samarbeidet minimerer utslipp i vann og gir slamavfallet verdi for havbruksnæringen, sier Jan Henning Legreid i Blue Ocean Technology."


Enkelt, kompakt og oversiktlig

Blue Ocean Technologys grønne slamhåndtering er et ukomplisert system der man raskt kan komme til storbruksfordeler.

- Dette er et ganske enkelt system. Det er oversiktlig og består stort sett av rør og pumper som flytter slammet og samler opp avfallsstoffene. Det fine er at det lett kan driftes av oppdretterne selv, om de ønsker det.

I tillegg har det kompakte rensesystemet liten nedetid og kan skaleres etter behov, basert på moduler.


Se video av hvordan det virker

Animasjon: Blue Ocean Technology/Nagelld.no


Skreddersyr gode løsninger

- Vi går inn på hver lokasjon og skreddersyr løsninger for det enkelte anlegg. Om kunden ønsker det, kan vi ta oss av alt fra design og tilpasning, til drifting og håndtering av filtermassen, sier Hans Runshaug og Jan Henning Legreid.

- Systemet har en dokumentert positiv effekt på miljøregnskapet, det er driftssikkert og energieffektivt, og det krever ingen bemanningsøkning. Vi snakker rett og slett om en vinn-vinn-vinn-effekt...


Blue-ocean-technology-logo.jpg

Blue Ocean Technology AS ble etablert i 2012 av Jan Henning Legreid og Hans Runshaug.

Idéen var:

  • Utvikle grønn teknologi for den «blå» næringen havbruk basert på kjent teknologi fra olje og gass sektoren.
  • Tilby havbruksmarkedet et konsept for spesielt slamhåndtering som ble antatt å vokse kraftig de nærmeste årene i takt med økt postsmolt og smolt produksjon.
  • Rask og styrt vekst ved å ha det beste og mest komplette konseptet kombinert med serviceavtaler og infrastruktur.

Brosjyre for renseanlegget kan lastes ned her:

 
 
NWP Havbruk girer kraftig opp i kampen mot lakselus og miljøutfordringer innen havbruk

NWP Havbruk girer kraftig opp i kampen mot lakselus og miljøutfordringer innen havbruk

Produktiv partner i plast

Produktiv partner i plast