Åstas nye kjøkkenvokter

Åstas nye kjøkkenvokter

I fjor glemte Åsta Osberg (74) en gryte på komfyren og fikk brannvesenet på besøk. Nå sørger hennes nye brannsikringssystem for at det ikke gjentar seg.

Vi var med da pensjonisten på Ostereidet i Lindås fikk installert sin nye homeGuard - et intelligent brannsikkerhetssystem som både registrerer, varsler og direkte avverger mulige branntilløp.

Ute herjer ekstremværet Vidar, mens i underetasjen av eneboligen der Åsta holder hus, er det lunt og godt. Humpende på krykker og sammen med sønnene Johnny og Petter tar hun imot når Reidar Iversen i Praesidio Totalis kommer for å installere gründerbedriftens homeGuard-pakke for kjøkkenet.

Bruker omsorgsteknologi

Åsta er klar for en trygg hverdag. Her med Reidar Iversen og Oddrun Storheim Hoel fra Lindås kommune.

Åsta er klar for en trygg hverdag. Her med Reidar Iversen og Oddrun Storheim Hoel fra Lindås kommune.

Med på besøket er også Oddrun Storheim Hoel fra Lindås kommune. Hun er sykepleier og har de siste årene jobbet som koordinator knyttet til kommunens omsorgsteknologi - et område der Lindås er blitt en foregangskommune.

For et par år tilbake ble Åsta bruker av kommunens hjemmetjeneste. Gjennom pionérprosjektet med omsorgsteknologi i hjemkommunen har hun fått installert ulike tekniske hjelpemidler knyttet til et smart alarmsystem. Dette gjør at pensjonisten kan kjenne seg trygg i eget hjem, og mestre hverdagen trass i sykdom og nedsatt funksjonsevne.

- Dessverre er det ingen som helt kan eliminere risikoen for at en uønsket hendelse eller ulykke kan oppstå i hjemmet. All teknologi kan jo i prinsippet svikte, men per i dag er dette det mest intelligente systemet for brannforebygging i det som er hjemmets klart mest utsatt rom - kjøkkenet, sier Reidar Iversen.

Usynlig, men årvåken vakt

I fjor høst lanserte gründeren og selskapet hans, som har base i kommunesenteret Knarvik, fem ulike trygghetspakker. På denne hustrige januardagen har Reidar tatt turen til Åsta for å installere pakken homeGuard SmokeSence + Prensence, som er navnet på toppmodellen i den smarte produktserien..

- Jeg håper det ikke blir flere slike dingsebomser å forholde seg til, sier Åsta litt spøkefullt, men likevel men en viss bekymring i stemmen.

- Du kan ta det helt med ro, beroliger Reidar. Her slipper du å tenke eller trykke på noe som helst, dette vil bli din usynlige, men årvåkne vokter på kjøkkenet. Det eneste du trenger er å skifte batteri etter et par år, blunker den tidligere overingeniøren i Telenor.

Full pakke

Produktutvikleren er i ferd med å pakke ut de ulike komponentene i esken. Her finnes tre elektroniske brytere, som enkelt og greit skal plugges i veggen og stå mellom kontakten og støpselet til de ulike hvitevarene. Foruten egne Nemko-godkjente varianter til de mest energikrevende enhetene, som koketopp/komfyr og stekeovn, kan de øvrige bryterne brukes der man måtte finne det hensiktsmessig eller nødvendig.

Åsta følger med når Reidar pakker ut systemet som skal hjelpe henne med brannsikkerheten på kjøkkenet.

Åsta følger med når Reidar pakker ut systemet som skal hjelpe henne med brannsikkerheten på kjøkkenet.

Tre blad Osberg følger engasjert med når Reidar plugger i kontaktene og bryterne. Foruten koketopp og stekeovn, får kaffetrakteren og mikrobølgeovnen hver sin bryter.

Deretter tar han fram den lille, nette røykdetektoren, som er selve vokteren i det trådløse brannsikringssystemet. Den optiske varsleren, som er behørig testet av SINTEF er programmert til å kutte strømtilførselen til alle aktiverte enheter, hvis den oppdager røykutvikling av et visst omfang.

Forhindrer farefulle situasjoner

Reidar fester en borrelås i taket, og noen sekunder senere er detektoren på plass. Så er det tid for å koble på det elegante ekstrautstyret, som gründeren selv kaller det. Ut av esken plukker han en kuleformet liten sak og viser den fram, slik at alle vet hva han snakker om.

- Denne sensoren registrer enhver bevegelse i rommet. Hvis du for eksempel har en gryte stående på komfyren, og du av en eller annen grunn ikke oppholder deg kjøkkenet, vil sensoren automatisk kutte strømmen til koketoppen etter fire minutter, forteller Iversen.

- Oi, det er jo rene eldrevakten jo, ler Åsta, tydelig imponert.

Kunne gått galt i fjor

I bakhodet har hun episoden for et lite år tilbake, da hun sto og laget middag. Hun skulle bare brune litt løk i en panne. Telefonen ringer og Åsta gikk ut av kjøkkenet. Etter en liten stund slo røykvarsleren i varslingssystemet seg ut og alarmen gikk automatisk hos brannvesenet.

Mor og sønn føler seg tryggere med ny brannforebyggende omsorgsteknologi på plass.  

Mor og sønn føler seg tryggere med ny brannforebyggende omsorgsteknologi på plass.  

- Huff! Ja,det kunne jo gått virkelig ille om jeg ikke var i nærheten, eller for eksempel hadde falt. Jeg fikk heldigvis tatt gryten bort fra kokeplaten. Deretter informerte alarmsentralen brannvesenet, som selvfølgelig av rutinemessig grunner dukket opp, forteller 74-åringen, fortsatt litt flau over hendelsen.

Hadde Åsta hatt tilstedeværelse-versjonen av homeGuarden på plass den gang, ville forglemmelsen neppe ledet til brannvarsling, fordi koketoppen ville blitt koblet ut på et tidligere tidspunkt, takket være bevegelsessensoren.

Lett å installere, enkel å ta bruk

Montering av det intelligente brannsikringssystem, som ikke krever el-installatør, tok knappe tjue minutter. Det eneste Iversen trengte underveis var en stol å stå på samt en drill for å skru fast bevegelsessensorens feste i taket.

5 enkle komponenter knipses på plass og brannsikkerheten til Åsta er i varetatt.

5 enkle komponenter knipses på plass og brannsikkerheten til Åsta er i varetatt.

- Vi har lagt vekt på at systemet skal være enkelt å ta bruk. Det er basert på plug-and-play-prinsippet, sier produktutvikleren, som avslutter installsjonen med å teste tilstedeværelse-funksjonen.

En kjele med vann blir satt på kokeplaten, Reidar blender av sensoren for å illudere en situasjon uten bevegelse. Etter noen minutter, mens kjøkkenpraten flyter fint, høres et lite klikk, og koketoppen slukner umiddelbart. Gründeren avdekker detektoren, og koketoppen får igjen strømmen. 

Skaper lettelse og gir trygghet

- Dette er opplagt  et pluss og en klar forbedring av den generelle brannberedskapen hos brukerne av våre hjemmetjenester. Sammen med kommunal omsorgsteknologi gjør dette systemet at brukerne våre kan føle seg mer trygge, selv om man skulle glemme, sier Oddrun Storheim Hoel i Lindås kommune.

- Dette er opplagt et pluss og en klar forbedring av den generelle brannberedskapen hos brukerne av våre hjemmetjenester.
— Oddrun Storheim Hoel i Lindås kommune.

Storheim forteller at hensikten med omsorgsteknologi nettopp er å skape frihet for bruker ved at de føler seg trygge og være mer uavhengige. Dette bidrar igjen til bedre livskvalitet, samtidig som pårørende opplever mindre stress og engstelse. Dessuten gir denne formen for teknologi-basert omsorg store muligheter for kommunen til å kunne omprioritere, effektivisere og bruke resurssene til andre omsorgsbehov. 

Begge Åstas sønner nikker og er hjertens enige:
- Selv om utrykningen i fjor gjorde oss litt bekymret, gir det å ha gode varslingssystemet i huset en betryggende følelse, selvfølgelig for mor, men også for oss som pårørende, sier Petter og Johnny Osberg .


Fakta om omsorgsteknologi i Lindås Kommune

lindås-kommunevåpen.jpg

Lindås kommune er den kommunen i landet som har kommet lengst på å ta i bruk omsorgsteknologi.

Kommunen har redusert antall sykehjemsplasser og spart mye  ved å dreie tjenesten over til mer hjemmebasert omsorg. Omsorgsteknologi er en av årsakene til dette.


Fakta om homeGuard

homeGuard er et brannforebyggende system som er tilgjengelig for alle å kjøpe og er således ikke noe man trenger å kontakte kommunen for å få tilgang til. Utviklingen av dette produktet er støttet av Innovasjon Norge. homeGuard kan du se nærmere på her: homeGuard.no

Liten pakke kan forhindre total katastrofe

Liten pakke kan forhindre total katastrofe

Reddet nattesøvn og helsen med egen oppfinnelse

Reddet nattesøvn og helsen med egen oppfinnelse